Klub se řídí stanovami Českého kynologického svazu.

 

Strukturu klubu tvoří pětičlenné předsednictvo:

předseda - Jiří Škubal

+420 603 112283    

ekonom - Mgr. Jiří Tyc 

+420 776 769098  

jednatelka - Lenka Pistulková

+ 420 603 840236   

 výcvikářka - Naděžda Sloupová

+420 603 444569 

člen výboru - Marián Pikl      

+420 725 691 363

 revizní komise - Tereza Pardubská

 

POZOR ZMĚNA OD 1.1.2018

Členství v klubu:

- zaplacení ročního členského příspěvku

         600,- Kč dospělý, 500,- Kč do 18 let

         500,- udržovací členství

- každý člen má povinnost odpracovat 15 brigádnických hodin ročně zálohovaných částkou 1.000 Kč (mimo udržovací členství), které se následně převádějí do dalšího období nebo se po splnění vracejí. Po odpracování 10ti hodin, nad 10 hodin bude cena jedné hodiny 50,- Kč, při neodpracování 10ti hodin bude cena jedné hodiny 100,- Kč. Příklad: 1. Odpracuji 8 hodin, zaplatím zbývajících 7 hodin po 100,- Kč, tedy 700,- Kč. 2. Odpracuji 11 hodin, zaplatím zbývající 4 hodiny po 50,- Kč, tedy 200,- Kč. Záloha 1.000,- Kč na brigády zůstává.