Klub se řídí stanovami Českého kynologického svazu.

 

Strukturu klubu tvoří pětičlenné předsednictvo:

předseda - Jiří Škubal

+420 603 112283    

ekonom - Mgr. Jiří Tyc 

+420 776 769098  

jednatelka - Lenka Pistulková

+ 420 603 840236   

 výcvikářka - Naděžda Sloupová

+420 603 444569 

člen výboru - Marián Pikl      

+420 725 691 363

 revizní komise - Tereza Pardubská

 

POZOR ZMĚNA OD 1.1.2018

Členství v klubu:

- zaplacení ročního členského příspěvku

         600,- Kč dospělý, 500,- Kč do 18 let

         500,- udržovací členství

- každý člen má povinnost odpracovat 15 brigádnických hodin ročně zálohovaných částkou 1.000 Kč (mimo udržovací členství), které se následně převádějí do dalšího období nebo se po splnění vracejí.